Fler får fri tandvård.

12 Jan

Fler får fri tandvård

Från 1 januari 2017 förlängs den avgiftsfria tandvården i hela landet så att den gäller till minst det år man fyller 21 år.

Den avgiftsfria tandvården höjs i tre steg 2017-2019

1 januari 2017: 21 år

1 januari 2018: 22 år

1 januari 2019: 23 år

När åldersgränsen för fri tandvård höjs, innebär det att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet också höjs enligt följande:

2017: 22 år

2018: 23 år

2019: 24 år

Den som är född 1996 och som under 2016 har omfattats av det statliga tandvårdsstödet får fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Man omfattas därmed inte längre av det statliga tandvårdsstödet under de kommande tre åren. Det allmänna tandvårdsbidrag (ATB), som blev tillgängligt 1 juli 2016, förfaller om bidraget inte används senast 31 december 2016.

Källa: Försäkringskassan

Notera att flera landsting redan höjt den fria åldersgränsen till ännu högre ålder!

VÅRA TJÄNSTER

ESTETISK TANDVÅRD

Team Skoglund jobbar sedan 2007 kontinuerligt med att söka ny kunskap inom estetisk tandvård. Läs mer »

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD

Förebyggande tandvård är vår grej, vi vill vårda dina tänder – inte laga dem och än mindre dra ut dem!  Läs mer »

TANDVÅRDSKONTO

Att öppna ett Tandvårdskonto™ är ett klokt sätt att spara för tandläkarbesöket. Hos oss får du också riktigt bra ränta. Läs mer »