22 Dec

Önskar alla våra vänner som söker vår hjälp när tänderna krånglar en God Jul och ett Gott Nytt År 2018! Kliniken är stängd mellan Jul och Nyår. Vid besvär orsakat av knäck eller andra godsaker kan ni söka jourtandläkare på telefon 1177. Vi är åter på kliniken den 2 januari 08:00.

Blodtrycksmedicin kan öka risken för tandlossning

15 Jan

Blodtrycksmedicin kan öka risken för tandlossning

 

Brasilianska forskare kan i en relativt liten studie visa tecken på att blodtrycksläkemedel av klassen ACE-hämmare kan öka risken för parodontit.

Förutom att hämma angiotensin converting enzyme hindrar ACE-hämmare även nedbrytningen av kininer. Detta kan, enligt forskarna, underlätta för parodontala bakterier att få fäste.

I en fallkontrollstudie av 30 användare av ACE-hämmare och 35 kontroller kan de visa att två tredjedelar av ACE- patienterna hade parodontit medan endast en tredjedel av kontrollerna hade det.

 

Tur och retur med resistenta bakterier i bagaget

15 Jan

Tur och retur med resistenta bakterier i bagaget

Varje år flyger omkring 13 miljoner personer utomlands från svenska flygplatser. Många kommer tillbaka med resistenta tarmbakterier. Bakterierna kan till exempel finnas på händerna eller i mat eller dryck, säger infektionsläkaren Martin Angelin.

Prover som togs innan ett hundratal blivande läkare, tandläkare eller sjuksköterskor åkte utomlands för studier eller praktik visade att 7 procent hade antibiotikaresistenta tarmbakterier. När de kom tillbaka frånm resan, hade andelen ökat till 35 procent. De flesta av de drabbade hade varit i Asien.

– En del blev väldigt bekymrade, berättar infektionsläkare Martin Angelin som gjorde studien i samarbete med forskarkolleger vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Resultaten baseras på enkätstudier och presenterades i hans avhandling i medicin 2015.

Resmålet viktigaste riskfaktorn

Bakterier som har förmåga att inaktivera klassiska antibiotika som penicilliner, monobaktamer och cefalosporiner, upptäcktes i tarmfloran hos befolkningen först i Spanien och sedan Portugal i början av 2000-talet. Dessa resistenta tarmbakterier kallas ESBL-bakterier, där ESBL är samlingsnamnet för över 500 olika enzymer som kan bryta ner antibiotika.

bad

Riskländer. Undersökningar visar att 79 procent av besökarna till Indien kom hem med antibiotikaresistenta tarmbakterier. Motsvarande siffror för Egypten är 50 procent och Thailand 22 procent. Källa: Vårdguiden

Förekomsten av ESBL-bakterier var till en början låg men har fortsatt att öka kraftigt. De geografiska skillnaderna är stora – 5 till 10 procent av befolkningen i Europa bär på ESBL-bakterier, över 60 procent i Sydostasien vilket syns i resultaten i studien vid Umeå universitet. Ingen av de undersökta studenterna som åkte till andra världsdelar kom hem med resistenta bakterier.

ESBL-bakterier i tarmen ger inga symtom men kan orsaka till exempel urinvägsinfektion och blodförgiftning när de hamnar på fel ställe. De typer av antibiotika som vanligen används för att behandla sådana infektioner är inte verksamma mot ESBL-bakterier.

Sverige har jämfört med många andra länder en lägre användning av antibiotika bland både djur och människor och mindre bekymmer med resistenta bakterier. Men även här ökar de resistenta bakterierna och orsakar problem.

– ESBL-bakterierna var förr en raritet men är idag en realitet, kommenterar Martin Angelin.

Tyst epidemipillsDe flesta märker inte att de bär på resistenta bakterier. Från födseln och hela livet igenom bär vi alla på bakterier på huden, i våra luftvägar och i tarmen. Dessa bakterier utgör vår så kallade normalflora och gör mycket nytta. Om resistenta bakterier kommer in i normalfloran behöver bäraren inte bli sjuk av dem, men kan däremot sprida resistenta bakterier vidare.

Ta inte antibiotika när du ska resa

När du tar antibiotika slås vanliga bakterier i tarmfloran ut. Det ger resistenta tarmbakterier fördel. Antibiotikaresistenta bakterier kan ge olika former av infektioner, till exempel blodförgiftning, urinvägsinfektion, hudinfektion, hjärtklaffinfektion, skelettinfektion – infektioner som blir mycket svåra att behandla när inte antibiotika fungerar.

Exakt hur det går till när människor blir koloniserade av resistenta bakterier vet forskarna inte, men bakterierna kan finnas på händerna eller i mat och dryck. Före avresan blev studenterna uppmanade att bland annat tvätta händerna ofta, bara äta mat som serveras rykande varm och enbart dricka vatten som har kokats. Men reseråden räckte inte. Sju av tio studenter drabbades av resediarré, vilket i sig är en riskfaktor för att bli koloniserad med resistenta tarmbakterier (eftersom de lättare får fäste när den egna tarmfloran är utslagen).

Antibiotika kan kurera diarrén men ökar samtidigt risken för resistens.

– Man bör om möjligt undvika antibiotikabehandling utomlands, tycker Martin Angelin, eftersom användning av antibiotika ökar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier.

Kan överföras inom familjen
Varje år flyger omkring 13 miljoner personer utomlands från svenska flygplatser. Många kommer tillbaka med resistenta bakterier. Friska individer påverkas inte av att vara bärare, men bakterierna kan överföras till familjemedlemmar, som kanske inte är lika motståndskraftiga.

– Den som nyss varit i områden med en hög andel resistenta bakterier bör tala om det för sin läkare, eftersom det kan påverka val av antibiotika, säger Martin Angelin.

Text: Carin Mannberg-Zackari, på uppdrag av forskning.se

Skydda dig från smitta på resan havebrusarÄt väl genomstekt eller kokt mat, undvik råa skaldjur och rå fisk samt mat som stått framme länge. Skala eller skölj frukt. Tvätta alltid händerna innan du äter. Välj vatten från obrutna plast- eller glasförpackningar alternativt kokat vatten.

Massage på stranden är en högriskaktivitet. Resistenta hudbakterier sprids lätt den vägen. Det räcker med en liten skråma i huden för att bakterierna ska få fäste och bakterierna går inte att duscha bort efteråt.

Väg noggrant för- och nackdelar med planerad vård eller operationer utomlands. Medicinsk turism, till exempel skönhetsoperationer i lågprisländer blir allt vanligare men innebär stora risker.

Avvakta med resan om du tror att du kan komma att behöva uppsöka vård utomlands. Om du har ett nedsatt immunförsvar kan det vara bra att diskutera med din läkare innan du bokar en resa.

Fundera innan du reser med spädbarn till högriskländer. Spädbarn har inte samma motståndskraft som vuxna och har också svårare att klara av uttorkning och svåra infektioner.

Källa: Vårdguiden

Fler får fri tandvård.

12 Jan

Fler får fri tandvård

Från 1 januari 2017 förlängs den avgiftsfria tandvården i hela landet så att den gäller till minst det år man fyller 21 år.

Den avgiftsfria tandvården höjs i tre steg 2017-2019

1 januari 2017: 21 år

1 januari 2018: 22 år

1 januari 2019: 23 år

När åldersgränsen för fri tandvård höjs, innebär det att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet också höjs enligt följande:

2017: 22 år

2018: 23 år

2019: 24 år

Den som är född 1996 och som under 2016 har omfattats av det statliga tandvårdsstödet får fri tandvård från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Man omfattas därmed inte längre av det statliga tandvårdsstödet under de kommande tre åren. Det allmänna tandvårdsbidrag (ATB), som blev tillgängligt 1 juli 2016, förfaller om bidraget inte används senast 31 december 2016.

Källa: Försäkringskassan

Notera att flera landsting redan höjt den fria åldersgränsen till ännu högre ålder!

Hjulen rullar igen!

23 Aug

Kliniken är nu åter fullbemannad efter sommaruppehållet och vi hälsar våra övriga medarbetare, det vill säga ni som är våra patienter, välkomna åter.

Karies!

14 Maj

13235623_1105086046216134_1848316778172289260_o

Ett fantastiskt foto av ett hål i en tand. Det vita är emaljen och under emaljen ser man tandrötan!

E-cigaretter kan vara cancerframkallande

3 Maj

E-cigaretter kan vara cancerframkallande

FORSKNING 29 APR 2016

Både med och utan nikotin orsakar röken från e-cigaretter skador på DNA-molekylerna i svalgceller. Forskarna varnar för att e-cigaretterna kan vara cancerframkallande.

E-cigaretter är långt ifrån så ofarliga som de framställs. Det konstaterar amerikanska forskare efter att de testat e-cigarettrök från två märken både med och utan nikotin på olika celltyper.

All rök, eller ånga, från e-cigaretterna var celltoxisk och orsakade skador på DNA i cellerna oavsett om den innehöll nikotin eller inte.

Forskarna har testat e-cigaretternas effekt dels på friska epitelceller ifrån svalget, dels på två olika linjer av cancerceller ifrån svalget för att representera e-rökare som redan utvecklat cancer.

Cellerna utsattes för ångan från e-cigaretterna under en vecka. De e-cigaretter som testades var av märkena V2 och VaporFi, två populära e-cigarettmärken i USA.

Forskarna fann dock ingen skillnad mellan märkena.

Ånga från e-cigaretter utan nikotin orsakade en 50-procentig ökning av antalet dubbelsträngsbrott i DNA-molekylerna i både de friska svalgcellerna och i cancercellerna jämfört med kontrollerna.

När ångan innehöll nikotin ökade antalet dubbelsträngsbrott med 200 procent i de friska cellerna och med 100 procent i cancercellerna.

Forskarna kan också visa att ångorna från e-cigaretterna ökade förekomsten av celldöd hos de friska cellerna både orsakad av nekros och sen apoptos med 50–200 procent utan nikotin och 20–260 procent med nikotin.

De menar att ytterligare forskning nu måste till för att fullständigt klargöra långtidseffekterna av e-cigaretter liksom för att avgöra om den ökade förekomsten av DNA-skador leder till mutationer och senare till cancer.

TEXT: FREDRIK HEDLUND

10% rabatt för studenter när du gör en tandundersökning hos oss!

1 Mar

Ta med ditt studentleg så får du 10% rabatt på en tandundersökning hos oss, Team Skoglund. Det förutsätter är att du inte utnyttjat ditt Allmänna Tandvårds Bidrag, ATB, eller har ett Frisktandvårdsavtal tecknat med Folktandvården. Var finns vi? Ingång bredvid bussen som tar dig till Universitetet, bredvid Forex på Drottninggatan 27.

VÅRA TJÄNSTER

ESTETISK TANDVÅRD

Team Skoglund jobbar sedan 2007 kontinuerligt med att söka ny kunskap inom estetisk tandvård. Läs mer »

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD

Förebyggande tandvård är vår grej, vi vill vårda dina tänder – inte laga dem och än mindre dra ut dem!  Läs mer »

TANDVÅRDSKONTO

Att öppna ett Tandvårdskonto™ är ett klokt sätt att spara för tandläkarbesöket. Hos oss får du också riktigt bra ränta. Läs mer »